..

Основні завдання Південного міжрайонного управління
водного господарства:

– у зв`язку із реформуванням водогосподарської галузі, впровадженням інтегрованих підходів в управлінні водними ресурсами за басейновим принципом, а також Водної рамкової директиви щодо досягнення «доброго стану» водних ресурсів, всебічно сприяти удосконаленню організаційної структури Державного агентства водних ресурсів України, що базується на поєднанні басейнового принципу управління та експлуатаційної складової діяльності;                                              

 – реалізація в межах своєї діяльності державної політики щодо розвитку водного господарства та гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів, здійснення у водогосподарському комплексі Березнівського, Гощанського, Корецького, Костопільського та Рівненського районів Рівненської області єдиної технічної політики, впровадження досягнень науки і техніки, передового досвіду роботи;                                                       

  – у межах своєї компетенції забезпечення потреб населення і галузей економіки у водних ресурсах;             

 – організація експлуатації водогосподарських споруд та державних меліоративних систем, виконання поточних і капітальних ремонтів меліоративних мереж та водогосподарських об`єктів, що перебувають на балансі управління;                                                                            

 – проведення заходів щодо попередження шкідливої дії вод і ліквідації її наслідків, організація безаварійного пропуску льодоходу, повені та паводків  на об`єктах управління, участь у розробці та забезпеченні заходів щодо захисту населених пунктів і сільгоспугідь від затоплення та підтоплення; 

 – організація виконання загальнодержавних і регіональних програм щодо розвитку гідротехнічної меліорації земель і поліпшення екологічного стану меліорованих угідь, захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів, інженерних комунікацій, сільськогосподарських угідь та інших об`єктів;                                                                          

– раціональне використання бюджетних коштів на експлуатацію та капітальних вкладень, що спрямовуються на гідротехнічну меліорацію земель, реконструкцію і технічне удосконалення діючих систем, розвиток виробничих баз;                                                              

 – проведення на регіональному рівні оцінки, прогнозу щодо поліпшення меліоративного стану осушених і прилеглих до них земель, підтоплення сільських населених пунктів та надання з цих питань рекомендацій місцевим державним адміністраціям.