..

Основні завдання Рівненського міжрайонного управління
водного господарства:

- організація впровадження державної політики з питань розвитку водного господарства та меліорації земель, забезпечення потреб населення і галузей національної економіки у водних ресурсах, впровадження досягнень науки і техніки, нових технологій, передового досвіду роботи;

- участь у розробленні та реалізації загальнодержавних, міждержавних і регіональних програм використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів, меліорації земель, водопостачання сільських населених пунктів, захисту сільських населених пунктів від шкідливої дії вод; 

- організація експлуатації міжгосподарських меліоративних систем та окремих об’єктів інженерної інфраструктури, які перебувають у державній та комунальній власності і утримуються за рахунок коштів державного і місцевого бюджетів;

- контроль за меліоративним станом осушених земель;

- здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням шкідливої дії вод і ліквідацією її наслідків, включаючи протипаводковий захист сільських населених пунктів і земель;

- здійсненя державного моніторингу вод; 

- розроблення організаційних засад використання меліорованих угідь в умовах різних форм власності та ринкових відносин для забезпечення технологічної цілісності та стабільного функціонування меліоративних систем.