ЗАКОНОДАВЧА БАЗА

Указ Президента України № 453/2011 від 13.04.2011р. «Про Положення про Державне агентство водних ресурсів України» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/453/2011

 

Водний кодекс України(редакція від 01.02.2017р.) https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/213/95-вр

 

Закон України «Про меліорацію земель»(редакція від 01.01.2019р.) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1389-14

 

У зв`язку із реформуванням водогосподарської галузі, впровадженням інтегрованих підходів в управлінні водними ресурсами за басейновим принципом, імплементацією Водної Рамкової Директиви ЄС національне законодавство України приводиться до вимог європейських стандартів (створюється нормативна та методологічна база)

 

Закон України №1641-VIII від 04.10.2016р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження інтегрованих підходів в управлінні водними ресурсами за басейновим принципом» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1641-19

 

Постанова Кабінету Міністрів України №336 від 18.05.2017р. «Про затвердження Порядку розроблення плану управління річковим басейном» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/336-2017-п

 

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України № 25 від 26.01.2017р. «Про виділення суббасейнів та водогосподарських ділянок у межах встановлених районів річкових басейнів» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0208-17

 

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України № 23 від 26.01.2017р. «Про затвердження Типового положення про басейнові ради» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0231-17

 

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України № 26 від 26.01.2017р. «Про затвердження Порядку розроблення водогосподарських балансів» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0232-17